PASTORALNI  
  CENTAR  
  Sv.VINKA PAULSKOG  
   
     
 
 
 
 
 
 
KONTAKT:
 
Župa Uznesenja Blažene
Djevice Marije
 
Pastoralni centar
Sv.Vinka Paulskog
 
Novigrad na Dobri 17,
47 250 Duga Resa, p.p. 37
 
info@zupa-novigrad-na-dobri.hr
filip.vicic@ka.t-com.hr
 
tel/fax: ++ 385 (0) 47 874 009
GSM: ++ 385 (0) 98 98 35 460
GSM: ++ 385 (0) 98 98 35 462
 
 
Obnova sakralnih objekata Župe naša je trajna obveza.
 
Sakralni objekti su naše naslijeđe, ali i kulturna baština čitave naše Domovine.
 
Ukoliko i Vi želite sa nama dijeliti radost obnove, dragovoljne priloge možete uplatiti na žiro račun (devizni i kunski):
 
Kunski
2400008-1105880619
Karlovačka banka d.d.
 
Devizni
7030-1218557, SWIFT KALCHR2X
Karlovačka banka d.d.

Za crkvu "Sv. Marije" Novigrad